Information om skoningen

Tag in hästen i god tid så att hovarna hinner torka upp om blött väder. Har hästen täcke så tas det av under tiden hästen skos. Beräknad tid för skoning ca 1,5 – 2 timmar.
Har din häst eventuella problem med att lyfta hovarna eller är allmänt svårhanterlig är det bra att veta innan skoningen. Det är alltid bra om hästen slipper vara ensam i stallet. Ibland kan vissa hästar lugnas genom att den får äta hö under tiden som skoningen genomförs.

Säker och bra arbetsmiljö

Genom att se till att platsen för skoningen har bra belysning, är fri från grejer som är i vägen skapas en bra arbetsmiljö. Efter skoningen är det bra om ytan sopas ren.